Nog één vereniging voor alle Makkumer ondernemers

Bijna 50 jaar zijn de ondernemers in Makkum verenigd in 2 verschillende verenigingen. Voor de middenstanders en de ondernemers in het centrum en bij het strand is (eigenlijk: was) dat de Ondernemersvereniging Makkum (voorheen Makkumer Middenstand Vereniging) en voor de bedrijven op de industrieterreinen is dat de Vereniging van Bedrijven. Omdat de Ondernemersvereniging Makkum besloten heeft om zichzelf na ruim 70 jaar op te heffen, zal de rol van de Vereniging van Bedrijven (VvB) gaan veranderen.

Wij, het bestuur van de VvB, zullen de komende tijd hiermee aan de slag gaan. Tijdens de Algemene Ledenvergadering in het voorjaar van 2023 kunnen onze leden dan ook een voorstel van ons verwachten over hoe wij (de VvB) de belangen van alle ondernemers in Makkum kunnen en willen gaan behartigen. Want behalve de bedrijven op de diverse industrieterreinen, zal er ook voldoende aandacht moeten komen voor de ondernemers bij het strand en in het centrum van Makkum. Het zal een klus worden, maar wij zijn positief dat wij als VvB een sterke belangenbehartiger kunnen gaan worden voor alle ondernemers in Makkum.

En uiteraard kunnen alle ondernemers in Makkum en directe omgeving nu al lid worden van onze vereniging, ook de ondernemers in het centrum en bij het strand. Wordt dus lid, zodat je dan ook mee kunt praten over de toekomst.