Agenda

Hier vindt u alle geplande evenementen van de Vereniging Van Bedrijven

Op woensdagavond 16 maart 2022 vindt de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats. 

Locatie: Hotel Vigilante 

Tijdstip: 19.30 uur 

Graag willen wij u hierbij uitnodigen voor onze 2e Algemene Leden Vergadering.

Deze vergadering wordt gehouden op woensdag 30 maart 2022.  U wordt verwacht v.a. 19.30 bij Cafe Restaurant “De Prins”.

Programma:

19:30                   Inloop / ontvangst

20:00                  Algemene Leden Vergadering

20:30                  Einde vergadering

In deze Algemene ledenvergadering staan de wijziging van de statuten op de agenda. In verband met de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBRT) die op 1 juli 2021 in werking is getreden, moeten de statuten aangepast worden. Dit moment willen wij meteen aangrijpen om onze vereniging open te stellen voor alle ondernemers in Makkum en omgeving.

In de praktijk zetten wij ons namelijk al in voor een beter ondernemersklimaat zonder onderscheidt te maken tussen de verschillende soorten bedrijven. Het uitsluiten van bepaalde type ondernemers of bedrijven (lees: detailhandel) is daardoor niet meer van deze tijd en “samen staan we altijd sterker”.

De concept-statuten, bijlage 12A en een uitleg van de notaris ten aanzien van de belangrijkste wijzigingen, bijlage 12B zijn toegevoegd.

Omdat er voor een statutenwijziging niet het vereiste aantal leden aanwezig was op 16 maart jl., is er voor 30 maart a.s. een 2e vergadering gepland. Tijdens deze 2e vergadering kan ongeacht de opkomst wel een geldig besluit omtrent de statutenwijziging genomen worden.

Wij rekenen op uw komst.

Met vriendelijke groeten namens het bestuur van VVB Makkum,
Cees Jaspers, Secretariaat

Verdere informatie volgt

Verdere informatie volgt