Over ons

Ons doel is, Makkum en omstreken voor ondernemers aantrekkelijk te houden en daarmee een bijdrage te leveren aan een goed ondernemersklimaat. Het informeren van onze leden, organiseren van gezellige netwerkbijeenkomsten, het houden van vergaderingen en diverse bedrijfsbezoeken die de onderlinge contacten verbeteren en de lijntjes verkorten. De leden van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen, vennootschappen onder firma en rechtspersonen, die gevestigd zijn te Makkum en omstreken en een bedrijf (of meer bedrijven) uitoefenen in onze regio. Het bedrijf moet wel industrieel werkzaam zijn of kan worden aangemerkt als stuwend dienstverlenend, stuwend ambachtelijk of stuwend toeristisch/recreatief. Bedrijven die uitsluitend de detailhandel uitoefenen kunnen geen lid zijn. Onder een stuwend bedrijf wordt onder meer verstaan een bedrijf dat ervoor zorgt dat geld van buiten Makkum naar Makkum toevloeit, of te wel dat een essentieel deel van de klanten buiten Makkum wonen of gevestigd zijn.

Relatie met de gemeente Sùdwest-Fryslan

Als Makkum zijn wij één van de (vele) plaatsen in de grote gemeente Sùdwest-Fryslân, daarom is het erg belangrijk geworden om een goed contact met de gemeente te onderhouden. Onderwerpen die in meerdere plaatsen spelen, worden veelal via de Ondernemersfederatie besproken met de gemeente. Net als veel lokale Vereniging van Bedrijven en Ondernemersverenigingen zijn ook wij bij de Ondernemersfederatie aangesloten, gezamenlijk staan we immers sterker tegenover de gemeente. Daarnaast hebben wij ook regelmatig contact met de gemeente over lokale vraagstukken, hierbij trekken wij regelmatig samen op met de Ondernemersvereniging Makkum (OVM) en Plaatselijk Belang Makkum.