Over ons

Wij zijn de belangenvereniging voor ondernemers in Makkum én in de directe omgeving van Makkum. Voor de ondernemers op de bedrijventerreinen en in de directe omgeving, maar ook voor de bedrijven welke in het centrum of bij het strand van Makkum gevestigd zijn of rondom Makkum zitten. Sinds de opheffing van de Ondernemersvereniging Makkum (OVM) in 2022 willen wij een sterke vereniging zijn voor geheel Ondernemend Makkum.

Ons doel is om Makkum voor ondernemers aantrekkelijk te houden voor ondernemers. Bijvoorbeeld door een bijdrage te leveren aan een goed ondernemersklimaat. Maar ook door Makkum aantrekkelijk te houden voor onze gasten, toerisme is namelijk heel belangrijk voor ons dorp. En als vereniging willen wij er natuurlijk zijn voor alle ondernemers, van winkelier tot jachtbouwer, van zzp’er in de bouw tot campingeigenaar.

Tevens organiseren wij gezellige netwerkbijeenkomsten en diverse bedrijfsbezoeken die de onderlinge contacten verbeteren en de lijntje verkorten. Sinds de opheffing van de OVM gaan wij ook de belangen behartigen van de ondernemers in het centrum en bij het strand van Makkum. Hieronder valt ook het organiseren van evenementen en activiteiten. Kortom, wij willen uitgroeien tot een sterke vereniging voor alle Makkumer ondernemers..

Iedereen met een bedrijf (of met meerdere bedrijven) in Makkum of in de directe omgeving kan lid worden van de VVB. Voor meer informatie over het lidmaatschap gaat u naar het kopje Leden Informatie.

Relatie met de gemeente Sùdwest-Fryslan

Als Makkum zijn wij één van de (vele) plaatsen in de grote gemeente Súdwest-Fryslân, daarom is het erg belangrijk  om goed contact met de gemeente te onderhouden. Onderwerpen die in meerdere plaatsen spelen, worden veelal via de Ondernemersfederatie besproken met de gemeente. Net als veel lokale Vereniging van Bedrijven en Ondernemersverenigingen zijn ook wij bij de Ondernemersfederatie aangesloten, gezamenlijk staan we immers sterker. Daarnaast hebben wij ook contact met de gemeente over lokale vraagstukken, hierbij trekken wij regelmatig samen op met Plaatselijk Belang Makkum.