Ondernemersfonds

Een aanvraag voor een lokale activiteit of project in uw kern wordt beoordeeld door de trekkingsgerechtigde voor uw kern. Of uw kern meedoet aan het Ondernemersfonds en wie de trekkingsgerechtigde is, kunt u hier lezen. U kunt de aanvraag wel via deze site doen door op de knop hieronder te klikken. Uw aanvraag wordt dan doorgestuurd naar de juiste trekkingsgerechtigde.  Wij raden u echter wel aan om eerst contact op te nemen met de betreffende vereniging voor u een aanvraag indient.

Het Ondernemersfonds Súdwest-Fryslân heeft daarnaast een budget beschikbaar voor overkoepelende activiteiten of projecten voor heel Súdwest-Fryslân. Met dit budget beoogt het bestuur:

  • het ondernemersklimaat in de gehele gemeente Súdwest-Fryslân te versterken, dan wel
  • de attractiviteit van de gemeente Súdwest-Fryslân voor inwoners, ondernemers en toeristen te vergroten, dan wel
  • de kennisuitwisseling van ondernemers onderling en met ondernemers uit andere delen van Nederland te bevorderen.

Een aanvraag voor een overkoepelende activiteit of project voor heel Súdwest-Fryslân wordt beoordeeld door een onafhankelijke commissie van het Ondernemersfonds Súdwest-Fryslân. Deze commissie adviseert het bestuur over het al dan niet honoreren van de aanvraag.

Wilt u een aanvraag indien?

U kunt een aanvraag indienen door op de knop hieronder te klikken.  Een aanvraag voor een activiteit of project dient te voldoen aan de volgende voorwaarden:

  1. Dient een collectief doel in de gemeente of betreffende kern;
  2. is gericht op het versterken van de economische vitaliteit en/of de verbindingen in het gebied;
  3. heeft geen politiek of godsdienstig karakter;
  4. is geen donatie; een tegenprestatie is vereist; dit geldt niet voor Súdwest-brede projecten;
  5. de activiteit moet nog plaatsvinden;
  6. geld van het fonds mag niet worden gebruikt voor de financiering van gemeentelijke taken.