Leden Informatie

VVB behartigt de belangen van alle (aangesloten) ondernemers in Makkum en omstreken. Wij streven naar een positief ondernemersklimaat. We zijn de spreekbuis naar diverse instanties voor onze leden en onderhouden nauwe contacten met onder meer de gemeente, overheidsinstanties en andere regionale Ondernemersverenigingen of Verenigingen van Bedrijven. De contributie voor lidmaatschap bedraagt €115,- per jaar.