Geschiedenis

De Vereniging van Bedrijven is opgericht op 29 november 1973 en omvatte in het begin alleen de ondernemers (niet zijnde winkeliers) in Makkum. De detailhandel heeft altijd een eigen vereniging gehad, eerst onder de naam Middenstandsvereniging Makkum en begin deze eeuw gewijzigd in Ondernemersvereniging Makkum.

Omdat in de jaren negentig van de vorige eeuw bedrijven uit de regio zich ook graag wilde aansluiten, zijn in 1997 de statuten gewijzigd en ging de vereniging verder onder de (huidige) naam “Vereniging van Bedrijven Makkum en Omstreken”.  In de statuten is heel mooi omschreven dat een lid “industrieel werkzaam is, dan wel kan worden aangemerkt als stuwend dienstverlenend-, stuwend ambachtelijk- of stuwend toeristisch/recreatief bedrijf”. In gewoon Nederlands kan dit worden uitgelegd dat een wezenlijk deel van de klanten buiten Makkum moeten wonen of gevestigd moeten zijn. Verder mag er geen sprake zijn bedrijven die uitsluitend detailhandel uitoefenen.

Onze vereniging heeft tegenwoordig rond de 60 tot 70 leden.