Prinsjesdagontbijt bij Tichelaar

Ter gelegenheid van het 450-jarig bestaan van Koninklijke Tichelaar is de oude Tichelaarfabriek aan de Turfmarkt 65 in Makkum tot en met 30 september ingericht als Open Atelier. Drie gerenommeerde designateliers onderzoeken hier -zichtbaar voor het publiek- het gebruik van reststoffen in keramische producten. Ook is er een expositie met films en foto’s uit heden en verleden. Het Open Atelier wordt druk bezocht, krijgt goede recensies en geniet veel media-aandacht (zie ook het bijgevoegde artikel uit de Leeuwarder Courant van 27 augustus).

In samenwerking met de Ondernemersvereniging Makkum, De Vereniging van Bedrijven in Makkum, Koninklijke Tichelaar en FB Oranjewoud organiseert de Stichting Frysk Tichelwurk (die het Open Atelier heeft geïnitieerd) op 21 september a.s. – de dag na Prinsjesdag – in het Open Atelier een ontbijtbijeenkomst voor ondernemers.

Door de klimaatverandering en recente geopolitieke ontwikkelingen zijn innovatie, energiebesparing en hergebruik van grondstoffen urgenter dan ooit. Tijdens het ontbijt zullen twee sprekers optreden.

  • Harm van der Ploeg, algemeen directeur Koninklijke Tichelaar, neemt u mee in de innovatiegeschiedenis van Koninklijke Tichelaar en de nieuwe ideeën waar momenteel aan wordt gewerkt.
  • Jannes Verwer, voormalig directievoorzitter van E.ON Benelux en expert op het gebied van energievraagstukken, zal reflecteren op de actuele situatie rondom de energiecrises in de wereld.

Uiteraard is er tijdens deze bijeenkomst gelegenheid het Open Atelier te bezoeken en kennis te nemen van het innovatieve werk van de designers die samen met Koninklijke Tichelaar experimenteren met duurzame en toekomstbestendige productiemethoden.

Wij nodigen u van harte uit om met maximaal twee directieleden van uw bedrijf deel te nemen aan dit bijzondere ontbijt.

Het programma is als volgt:

7.45   Inloop
8.00   Aanvang ontbijt met sprekers Harm van der Ploeg en Jannes Verwer
8.45   Informeel napraten en mogelijkheid het Open Atelier te bezoeken
9.30   Einde

U kunt zich tot en met 14 september aanmelden via mail@frysktichelwurk.nl onder vermelding van uw naam/namen, functie(s), telefoonnummer en mailadres. Aan het ontbijt zijn geen kosten verbonden. Mocht het aantal aanmeldingen groter zijn dan de beschikbare capaciteit dan worden de aanmeldingen in volgorde van binnenkomst behandeld.

Wij verheugen ons op een bijzondere bijeenkomst op de plek waar het 450 jaar geleden allemaal begonnen is.

Vriendelijke groet,

Ties Hartman en Theda Blonk (bestuur Stichting Frysk Tichelwurk)

Floris de Gelder (projectleider Open Atelier)

Deze bijeenkomst is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Ondernemersfonds Súdwest Frylan.