Ondernemersfonds SWF

Gelden uit Ondernemersfonds SWF kunnen weer worden aangevraagd

Zin om activiteiten of evenementen in Makkum of bij het strand van Makkum te organiseren? Of heb je andere plannen die goed zijn voor Ondernemend Makkum?

Het is namelijk weer mogelijk om voor 2023 ten behoeve van Makkum aanvragen in te dienen voor gelden uit het Ondernemersfonds Súdwest-Fryslân. Wel geldt een aantal regels. De aanvrager dient bijvoorbeeld een rechtspersoon of vereniging te zijn. Verder moet het project of activiteit een collectief (ondernemers)doel dienen en bijdragen aan de bevordering van de economische belangen van en/of de samenwerking tussen ondernemers. Uiteraard mag het project of activiteit waarvoor geld wordt aangevraagd niet binnen de gemeentelijke taken vallen.

Door de opheffing van de Ondernemersvereniging Makkum (OVM) hebben wij vanaf 2023 het volledige budget beschikbaar. Tot uiterlijk 30 november 2022 kunnen gelden aangevraagd worden via het uniforme aanvraagformulier dat staat op onze website staat (onder het kopje “Ondernemersfonds”). Het aanvraagformulier is natuurlijk ook te vinden op de site van het Ondernemersfonds SWF.

Uiteraard is alle informatie over het Ondernemersfonds SWF terug te vinden op de voornoemde websites. De ontvangen aanvragen worden door ons bestuur beoordeeld, deze beoordeling wordt ter goedkeurig voorgelegd aan onze Algemene Leden Vergadering (ALV, vindt plaats in het eerste kwartaal van 2023) en uiteindelijk toets ook de Stichting Ondernemersfonds Súdwest-Fryslân of de toegekende aanvragen aan alle eisen voldoen. Een aanvraag kan geheel, gedeeltelijk of niet toegekend worden.

Uiteraard hopen ook voor komend jaar weer op veel aanvragen die de lokale economie ondersteunen.