Omgevingsfonds Windpark Fryslân actief

Het omgevingsfonds van Windpark Fryslân, Fiks Omgevingsfonds genaamd, is per dinsdag 14 december 2021 actief geworden. Op de website www.fiksomgevingsfonds.frl is meer informatie terug te vinden over onder meer de werking van het omgevingsfonds en het gebied waar het fonds betrekking op heeft, waar projecten aan moeten voldoen en hoe gelden aangevraagd kunnen worden. Graag willen wij iedereen uitdagen om het beschikbare geld (ruim 7 ton per jaar) te gaan gebruiken voor plannen die Makkum en/of de Friese IJsselmeerkust sterker, mooier, fijner, leuker en/of duurzamer maken.