Nieuw bedrijventerrein

Voor bedrijven die zich in Makkum willen vestigen, zijn vrijwel geen mogelijkheden en bouwgrond is niet beschikbaar. Wij maken ons daarom sterk om in Makkum een bestaand bedrijventerrein uit te breiden. Uiteraard willen wij daarbij wel rekening houden met de uitstraling van het dorp, het toerisme is voor Makkum immers erg belangrijk.

Dit kan bijvoorbeeld gerealiseerd worden door het realiseren van een goede, vriendelijke overgang van het nieuwe bedrijventerrein naar het buitengebied, bijvoorbeeld door een groenstrook, het stellen van hoge eisen aan de uitstraling van de bebouwing, de materiaalkeuze en het beperken van het bouwvolume. Dus geen hoge, grote blokkendozen die van veraf duidelijk afsteken in het landschap, maar een geleidelijke, bij voorkeur groene overgang naar een bedrijventerrein voor de kleinere, lokale ondernemers.