Makkum – Gelden uit Ondernemersfonds SWF kunnen weer worden aangevraagd

Zin om activiteiten of evenementen in Makkum of bij het strand van Makkum te organiseren? Of heb je andere plannen die goed zijn voor Ondernemend Makkum?

Het is namelijk weer mogelijk om voor 2024 ten behoeve van Makkum aanvragen in te dienen voor gelden uit het Ondernemersfonds Súdwest-Fryslân. Wel geldt een aantal regels. De aanvrager dient bijvoorbeeld een rechtspersoon of vereniging te zijn. Verder moet het project of activiteit een collectief (ondernemers)doel dienen en bijdragen aan de bevordering van de economische belangen van en/of de samenwerking tussen ondernemers. Uiteraard mag het project of activiteit waarvoor geld wordt aangevraagd niet binnen de gemeentelijke taken vallen.

Door de opheffing van de Ondernemersvereniging Makkum (OVM) heeft vanaf 2023 de Vereniging van Bedrijven Makkum e.o. (VvB) het volledige budget beschikbaar. Tot uiterlijk 30 november 2023 kunnen gelden aangevraagd worden via het uniforme aanvraagformulier dat staat op onze website (www.vvb-makkum.nl). Het aanvraagformulier is natuurlijk ook te vinden op de site van het Ondernemersfonds SWF.

Uiteraard is alle informatie over het Ondernemersfonds SWF terug te vinden op de voornoemde websites. De ontvangen aanvragen worden door de VvB beoordeeld en getoetst of deze aan alle eisen voldoen. De aanvragen worden vervolgens ter goedkeurig voorgelegd aan de leden van de VvB. Een aanvraag kan geheel, gedeeltelijk of niet toegekend worden. Eind januari 2024 krijgen de aanvragers bericht over het bedrag wat zij wel of niet toegekend hebben gekregen